top of page

אודות העמותה

ציון שושן יליד ירושלים שנת 1932, בן למשפחת צאצאי מגורשי ספרד. איש רב פעלים, שעבד קשה במשך שנים רבות והקים בית ומשפחה לתפארת. ציון הינו אדם שחי חיים מאוד מלאים ומעניינים ולראייה יש לו אוסף נפלא של חפצים שליקט וקיבל במשך השנים. ציון היה תמיד להוט לעבוד ולהתקדם והגיע למה שהגיע בעשר אצבעות. כיום הוא מאושר עם משפחתו המורחבת, שמגיעה מדי שישי לאוכל המסורתי של אורז ושעועית ומרק קובה.

ציון שושן

bottom of page