top of page

אודות העמותה

במאי שנת 1931 נולדה זינה בטורקיה, הוריה החליטו לעלות במהרה ארצה, למרות שהותה הקצרה בטורקיה, זינה הקפידה תמיד, מתוך נאמנות לאמת שנטועה בה, למלא בכל התעודות הרשמיות כי ארץ מולדתה היא טורקיה. זינה גדלה בחיפה וכיום מתגוררת בירושלים.

זינה רגב

bottom of page