top of page

אודות העמותה

יצחק זילברשטיין נולד בשנת 1929. שירת בהגנה והיה חלק ממגיני העיר ירושלים בעת מלחמת העצמאות, שירת במשך שנים בצה"ל ואדם בעל כישרון מדהים ביצירות עבודות יד. חי כל חייו בירושלים.

יצחק זילברשטיין

bottom of page