top of page

אודות העמותה

תמר נולדה בשם רבקה בשנת 1930 בארגנטינה, אחת מתוך שישה ילדים. תמר הייתה תמיד פעילה מאוד, כך הייתה פעילה מאוד בשומר הצעיר ובשנת 1952 תמר עלתה ארצה.

אישה מאוד חזקה שלא מפחד לומר את דעתה במשך כל חייה, כיום חיה בירושלים.

תמר מילבסקי

bottom of page