top of page

אודות העמותה

ציפורה נולדה בורשה בשנת 1924 למשפחת רוז'אני, בשנת 1925 הוריה החליטו לעלות ארצה ומי שלא עזב את פולין נספה במהלך השואה

ציפורה זכתה לקחת חלק בהקמת המדינה ולבנות בו את ביתה, רוב חייה חיה בירושלים כפי שהיא חיה גם כיום בגיל 94.

ציפורה שביט

bottom of page