top of page

אודות העמותה

משפחתה של רחל עלתה ארצה מאזרבייג'ן בשנת 1880. עלו לארץ מטעמים אידיאולוגיים והיו ציוניים בנשמתם, כל רצונם היה לגור בארץ ישראל, רחל נולדה בירושלים בהר הצופים במהלך המנדט הבריטי. כיום חיה רחל בירושלים, במהלך שנת 2018 רחל פיתחה תחביב שלה לצייר וכיום היא מציירת המון.

רחל בודקוב

bottom of page