top of page

אודות העמותה

אודט סעדה.jpg

סיפורה של אודט נרקם ומתרחש שבין אלג'יריה, צרפת וישראל, ומאיר אירועים שונים בחיי הקהילה היהודית באלג'יריה בתקופת השלטון הצרפתי.

בתחילת שנות ה-60, בעקבות נסיגת צרפת והמאבק לעצמאות אלג'יריה, רוב המשפחות בקהילה היהודית עזבו את המדינה. רוב היהודים הגיעו לצרפת והשאר לישראל.

משפחתה של אודט התפזרה בין שתי המדינות. אמה, אחיותיה ואחיה עלו לישראל.

אודט ומשפחתה הגיעו לצרפת, ולאחר שבניה עלו לישראל והקימו משפחות, היא ובעלה הצטרפו אליהם.

אודט סעדה

bottom of page