top of page

אודות העמותה

את חייו של שמעון חרמון יליד מרוקו שנת 1945 אפשר להגדיר כחיים של התנדבות, התנדבות למען הקהילה, התנדבות למען המדינה ובעיקר כחיים שבהם הוא תמיד מחפש כיצד ניתן לסייע לאחר.

החל מעלייתו ארצה בשנת 1965 חי בירושלים והשתתף בארבע מלחמות, שירת במילואים במשך זמן רב וגם שם התנדב היכן שהיה צריך.

כיום שמעון פנסיונר ויחד עם אישתו סוניה ממשיכים לחיות בירושלים, כיום יש להם כבר שישה נכדים.

שמעון חרמון

bottom of page