top of page

אודות העמותה

שלום לוי נולד בפרס (איראן) בשנת 1932, משפחתו עלתה ארצה והגיעה למעברה. לאחר עליית שלום ארצה גויס לצה"ל ובמהלך חייו השתתף במספר מלחמות, מבצע קדש, ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים ובמלחמת שלום הגליל, במלחמה זו גם נפצע שלום.

חייו בארץ ישראל התפרסו על פני כמה ערים וכיום שלום חי בירושלים.

שלום לוי

bottom of page