top of page

אודות העמותה

רמי נולד בעיר זאכו שבכורדיסטן בשנת 1950, לאחר עליית משפחתו ארצה גרו בירושלים.

בשנת 1976 פתח יחד עם שותפים את מסעדת השלושה בשוק מחנה יהודה.

גם כיום רמי ממשיך לגור יחד עם אשתו בירושלים.

רמי גולן

bottom of page