top of page

אודות העמותה

**בהתבסס על הקלטותיו של חיים גבע, כתבה עמותת סיפורי חיים את סיפור חייו של דוד.

דוד מתני יליד שנת 1937, עלה לארץ מקהיר בשנת 1950, איש משרד החוץ שבמשך שנות חייו בילה שנים רבות בארצות אסיה, בתקופה המכוננת שבה בנתה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם מדינות אלה. סיפורו המרתק, שחלקו מובא מפיו בגוף ראשון, פורס מסכת חיים עשירה.

דוד מתני

bottom of page