top of page

אודות העמותה

דוד יליד ירושלים שנת 1930, נולד וגדל בעיר זו במשך כל חייו, סיפוריו רבים הם ובחלקם שיתף אותנו כאן.

סיפורן של המשפחות מוסן לוי וג'מוס מתחילות בחלב שבצפון-מערב סוריה. אברהם ואסתר, הוריו של משה  , סבו של דוד מוסן לוי - שסיפור חייו יסופר כאן - הם אלה אשר החלו את מסעה של משפחת מוסן-לוי אל ארץ ישראל. מסע זה החל בעקבות מספר אירועים שכוונו כנגד יהודים במה שמכונה "עלילות הדם בדמשק" בשנת 1840, עלילה בה הואשמו יהודי דמשק בחטיפתם וברציחתם של כומר בשם תומאסו ושל משרתו המוסלמי איברהים עמארה.

דוד עזרא מוסן לוי

bottom of page