top of page

אודות העמותה

סיפורן של המשפחות מוסן לוי וג'מוס מתחילות בחלב שבצפון-מערב סוריה. אברהם ואסתר, הוריו של משה  , סבו של דוד מוסן לוי - שסיפור חייו יסופר כאן - הם אלה אשר החלו את מסעה של משפחת מוסן-לוי אל ארץ ישראל. מסע זה החל בעקבות מספר אירועים שכוונו כנגד יהודים במה שמכונה "עלילות הדם בדמשק" בשנת 1840, עלילה בה הואשמו יהודי דמשק בחטיפתם וברציחתם של כומר בשם תומאסו ושל משרתו המוסלמי איברהים עמארה.

מסגרת הסיפור דומה לעלילות הדם האנטישמיות שהיו נפוצות באירופה - נטען כי היהודים השתמשו בדמם של השניים כדי לאפות מצות לפסח. בעקבות העלילות עשרות יהודים נפלו בשבי ועונו כדי שיודו באשמה. רבים לא עמדו בעינויים ומתו. לאחר אירועים אלה הבינה משפחתו של משה מוסן לוי כי הם לא בטוחים עוד בסוריה והחלו את הדרך הארוכה אל ארץ ישראל. רכובים על גבי חמורים ועגלות עשו את המסע הארוך שארך יותר משבוע לארץ ישראל. בני המשפחה אשר ערכו את המסע היו אברהם, אסתר ובנם משה.

דוד עזרא מוסא לוי

bottom of page