top of page

אודות העמותה

אברהם שלום נולד בשנת 1944, בעיר קהיר למשפחה יהודית צרפתית.

משפחתו נדדה מספר פעמים ממקום למקום החל מחאלב שבסוריה ומרומניה, עד למפגש שיצר את משפחתו אשר התרחש בקהיר.

בשנת 1949 משפחתו עלתה ארצה ומאז הוא חי בירושלים.​משפ

אברהם שלום

bottom of page