top of page

אודות העמותה

אביבה דיין נולדה בשנת 1934 בירושלים, בת בכורה למשפחה אשר מקורה באורמיה, למדה בבית ספר שפיצר בילדותה. בשנת 1967 התחתנה עם יצחק ולהם נולדו שלושה ילדים. בגיל 50 חזרה אביבה לספסל הלימודים והשלימה את כל מקצועות הבגרות, מאמינה כי ניתן ללמוד בכל גיל וכי הדבר חשוב.  

אביבה דיין

bottom of page