top of page

אודות העמותה

אהרן נולד בשנת 1927 בירושלים, למשפחה ששורשיה נטועים בארץ ישראל, הוריו וסביו נולדו בארץ. משפחתו התגוררה בשכונת שבת צדק. שכונה זו, שנוסדה בשנת 1889 קרויה גם "שכונת הפחים", שכן בתיה הראשונים היו בתי פח.

שם המשפחה- מזרחי, אומץ על-ידי המשפחה רק בתקופת המנדט הבריטי. עד אז כונו בני המשפחה בהתאם לשם האב: אב-סבו של אהרן נקרא דויד ולכן סבו של אהרן נקרא יונה דויד. אהרן מתגורר בירושלים עד היום. 

אהרן מזרחי

bottom of page